Policies & Procedures for dog spa

Our philosophy at Duke & Duchess Dog spa is to offer a stress free grooming experience for your pet.

We pay special attention to all dogs and were aware of the extra care puppies, older dogs and dogs with health issues need. Your dog’s safety and comfort are our first priority.

We will not perform treatment that causes pain or stress. Clients are advised to inform us about medical, physical, emotional, allergies, sensitivity or anything else we should take into account.


Safety at all times

The safety of your dog and our staff is taken very seriously.

For this reason, we do not allow dog owners to stay in the salon.

We follow a strict routine to avoid accidents while on the table or in the bath.

Keep the dog on a leash

For your pet’s safety, please bring your dog in and out of the salon on a leash. This will help ensure that your dog does not run out the door when another customer arrives and allows us to safely guide your dog to the grooming area.


Spa

We offer different packages and spa treatments, some are more time consuming than others. In order for us to care for your dog safely and professionally, the treatment time will vary from one to four hours.

If it's your pets first time at a dog salon, we will take time with them to help them acclimate to the grooming experience.

 

Ready to be picked up

All clients will be notified 20 minutes before their dog is to be picked up. We do not have the capacity to keep the dog after this. On arrival please wait the waiting room until the dog is ready for delivery.
Customers will be charged an extra fee if their dog isn't picked up within an hour after the grooming session.


Appointments

It is important to arrive at the agreed time.
If we have a cancellation, we will inform you so you can have the opportunity to arrive earlier than scheduled.


Cancellations

If you need to cancel or change an appointment, please let us know 24 hours prior to the appointment by calling 90609131 or sending an SMS. Customers who have booked online have the possibility to cancel by using the cancellation option, which is found in the booking confirmation email.


No show

Unless we are notified 24 hours before the agreed appointment the customer must pay for the treatment.

Invoice will be sent to you by sms or email.

 

The dog bites

We do not want to treat dogs that bite. The owner will be held liable for damages due to lack of information on this. If a dog turns out to be aggressive, the owner will be asked to pick it up. The dog groomer has the right to refuse treatment for whatever reason.


Vaccines and Accidents

We expect your dog to have all vaccines required by the law in Norway.If it becomes ill or injured and needs a veterinarian, you hereby authorise Duke & Duchess to act on your behalf and agree to pay for any expenses incurred. There is always a rare chance of an accident occurring.Scissors and clipping machine blades are sharp. Even though we use extreme caution and caution in all situations, cuts can occur. We will do everything we can to treat the injury and will notify you.

We do an inspection of your dog on arrival and inform you of any we find.


Satisfaction

We value customers feedback. Don’t hesitate to tell us if something is wrong. Customers are to notify us within 24 hours should they wish for any changes. We will do our best to find a suitable date as soon as possible to rectify the mistake or misunderstanding.
We are proud of our work and want our customers to be satisfied.


Before arrival

Please be sure to let your dog dog pees and poops before the treatment. Please let us know 24 hours your appointment if your female dog is in season, we ask that you reschedule.


Pictures

Please let us know if you do not want us to take pictures of your dog. The images can be posted on social media and can be used for promotional material.

Choosing to bring your pet to our dog spa signifies you agree to all our policies and procedures.


Thank you for choosing Duke & Duchess Dog Spa

____________________________________________________________________________

NORWEGIAN

Vår filosofi på Duke & Duchess hundesalong & spa er å tilby en stressfri pleie opplevelse for kjæledyret ditt.

Vi tar vare på alle hunder, og tar hensyn til valper, eldre hunder og hunder med helseproblemer. Hundens sikkerhet og komfort er vår første prioritet.

Vi vil ikke utføre behandling som forårsaker smerter eller stress. Klienter anbefales å informere oss om medisinske-, fysiske-, emosjonelle forhold, allergier, følsomhet eller annet vi bør ta hensyn til.


Sikkerhet til enhver tid

Sikkerheten til hunden din og våre ansatte blir tatt veldig alvorlig. Av denne grunn tillater vi ikke hundeeiere å oppholde seg i salongen.Vi ivaretar hundens sikkerhet når den er på bordet eller i badekaret. Vi følger en streng rutine for å unngå uhell.


Ha hunden i bånd

For dyrets sikkerhet må du ta hunden din inn og ut av salongen i bånd. Dette vil bidra til at hunden din ikke løper ut døra når en annen kunde kommer inn. Slik kan vi trygt lede hunden din til pleieområdet.


Spa

Vi tilbyr forskjellige pakker og spa-behandlinger, noen er mer tidkrevende enn andre.For at vi skal kunne pleie hunden din på en trygg og profesjonell måte, vil behandlingstid varierer fra en til fire timer.Hvis hunden din ikke er vant til å være hos hundefrisør, bruker vi tid på at den venner seg til situasjonen.

Klar til å bli hentet

Alle klienter vil bli varslet ca. 20 minutter før hunden deres skal hentes. Vi har ikke kapasitet til å beholde hunden etter dette. Ved ankomst vennligst benytt venterommet, til hunden er klar for overlevering. 

Kunder vil bli belastet med en ekstra avgift hvis hunden deres ikke blir hentet innen en time etter stelle tid.

Avtaler

Det er viktig å komme til avtalt tid. Hvis vi har avbestilling informerer vi deg slik at du kan få muligheten til å komme tidligere enn planlagt. Hvis du ikke kan overholde avtalen, må du gi oss beskjed straks.


Kanselleringer

Hvis du må avbestille eller endre en avtale, vennligst gi oss beskjed 24 timer før avtalen ved å ringe 90609131 eller ved å sende en SMS. Kunder som har booket timen online har mulig å avbestille online ved å gå til avtale bekreftelsen mottatt på e-post.


No show

Med mindre vi blir varslet 24 timer før avtalt time, må kunden betale for behandlingen. Faktura vil bli sendt til deg via sms eller e-post.


Hunden biter

Vi ønsker ikke å behandle hunder som biter. Eier vil bli holdt ansvarlig for skader som følge av manglende informasjon on dette. Hvis en hund viser seg å bli aggressiv, vil eieren bli bedt om å hente den. Hundefrisøren har rett til å nekte behandling uansett grunn.


Vaksiner og uhell

Vi forventer at hunden din har alle vaksiner som er lovpålagt i Norge.Hvis den blir syk eller skadet, og den må til veterinær, gir du herved Duke & Duchess tillatelse til å handle på dine vegne, og samtykker i å betale for påløpte utgifter. Det er alltid en sjelden mulighet for at en ulykke kan oppstå. Sakser og barberblader er skarpe. Selv om vi bruker ekstrem forsiktighet og aktsomhet i alle situasjoner, kan det oppstå kutt. Vi gjør alt vi kan for å behandle skaden, og vil varsel deg om dette.

Vi foretar en inspeksjon av hunden din ved ankomst og informerer deg om eventuelle skader.


Tilfredshet

Vi verdsetter kundens tilbakemeldinger. Ikke nøl med å fortelle oss om noe ikke stemmer. Vi er stolte av arbeidet vårt og ønsker at kunden blir fornøyd.


Før ankomst

Vennligst sørg for å la hunden gjøre sitt fornødne før behandlingen. Gi oss beskjed dersom din tispe har løpetid.


Bilder

Informer oss dersom du ikke ønsker at vi skal ta bilder av hunden din. Bildene kan bli lagt ut på sosiale medier, og kan brukes til salgsrettet materiale.

Hvis du velger å benytte deg av våre tjenester, betyr det at du godtar alle retningslinjene og prosedyrene våre.

Takk for at du velger Duke & Duchess Hundesalong og Spa.

 

 

Dog spa packages
Our team
Policies & Procedures for dog salon